Het Moment

Logo ontwerp voor Nomadisch Filmhuis het Moment

Logo ontwerp voor Nomadisch Filmhuis het Moment

"Onbevreesd duikt het Moment pareltjes voor jullie op uit de ganse filmgeschiedenis. Ze stoffen schandelijk verwaarloosde meesterwerken af, takelen getorpedeerde debuten weer naar de oppervlakte. Ze deinzen er niet voor terug om een verhelderend licht op de filmgeschiedenis te werpen en trekken onvolprezen culthits bij de haren terug uit het vagevuur der vergetelheid.'

Facebook
hetmoment.net